Hongqiao Airport

Hongqiao Airport

SHA

Shanghai, China